Biz – Aydın K.Əzim incəsənət mərkəzi(AMAC),

Mərkəzimiz Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, əməkdar incəsənət xadimi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasının müdiri, professor Aydın K.Azimin adını daşıyır.
Mərkəzimizdə siz professional müəllimlərin köməyilə incəsənətin bir çox növlərinə yiyələnə bilərsiniz: fortepiano, violin, viola, violoncell, gitara (klassik, elektra), saz, bağlama, balaban, ney, tütək, milli zərb alətləri, vokal (milli vokal), xanəndəlik, tar, kamança, tambur, klarnet, drum, bəstəkarlıq, nəzəriyyə, rəqs, rəssamlıq.

AMACIN MÜƏLLİMLƏRİ