AMAC Təsisçiləri

Aydın K.Əzim (01.05. 1946)
Aydın K.Əzim (01.05. 1946)

Aydın Əzimov Kərim oğlu
– Azərbaycan Respunlikası Əməkdar İncəsənət Xadimi
– Azərbacan Bəstəkarlar İttifaqının üzvi
– Üzeyir Hacıbəyov adına Bakı Musiqi Akademiyası bəstəkarlıq kafedrasında müdiri
– Aydın K.Əzim İncəsənət Mərkəzinin nəzəriyyə şöbəsəsinin müəllimi

Sara A. Dilruba (27.09.1998)
Sara A. Dilruba (27.09.1998)

Sara Amirian (Dilruba) Aliakbar qızı
– Azərbaycan Respublikası və Beynalxalq müsabiqələr laureatı
– XXI əsrin Azərbaycan gənc istedadlar ittifaqın üzvi
– Aydın K.Əzim İncəsənət Mərkəzinin nəzəriyyə şöbəsəsinin müəllimi

Sevda Kərimova (05.07.1964)
Sevda Kərimova (05.07.1964)

Sevda Kərimova Əli qızı
– Respublika müsabiqələr laureatı
– Şövkət Ələkbərova adına 20 nömrəli musiqi məktəbinin fortepiano müəllimi
– Aydın K.Əzim İncəsənət Mərkəzinin drektoru