ANİMASİYA 

İncəsənətin səkkizinci janrı olan animasiya kino, ədəbiyyat, teatr, aktyorluq, musiqi, natiqlik, kalliqrafiya, qrafika, rəsm kimi incəsənət növlərinə əsaslanır.
Siz animasiyanın möhtəşəm dünyasına daxil olduqda, incəsənətlə dolu dünya sizi ağuşuna alacaq.
AMAC’ın animasiya kursları sizə texniki və artistik bacarıqlar vəd edir.
Günümüzdə animasiya istehsalı təkcə incəsənət növü deyil, eləcə də sənaye növüdür.
Siz AMAC’ın qısa animasiya kurslarını keçdikdən sonra cəlbedici animasiyalar yarada, modern mediya dünyasına daxil ola biləcəksiniz.

Anime Studio proqram şöbəsi:

 • Proqram təminatı, eləcə də onun işlədilməsi, pəncərələri, menyuları və iş sahəsi ilə tanışlıq
 • Ləvazimatlar pəncərəsi və dizayn ləvazimatları ilə tanışlıq
 • Vektor dizayn ləvazimatı ilə tanışlıq (Obraz dizaynı üçün praktik tapşırıq)
 • Rəng pəncərəsi ilə tanışlıq və onun istifadəsi
 • Qatlarla tanışlıq və maska effekti üçün qatların yaradılması
 • Zaman tuneli pəncərəsi ilə tanışlıq və avtomatik hərəkətlərlə iş
 • Keçid qatı ilə tanışlıq və dodaq sinxronizasiyasının yaradılması
 • Sketel qatı ilə tanışlıq və obraz üçün skelet dizaynı, obrazın yeriş xüsusiyyətinin hazırlanması, birbaşa və əksinə kinematik jestləri yaradılması
 • Dinamik jestlərin və xüsusiyyətlərin yaradılması
 • Bütöv obrazın yaradılması və quraşdırılması
 •  Onion Skinning və onun kompleks hərəkətlərin yaradılması üçün tətbiqi
 • Praktik iş və əzələ xüsusiyyətinin yaradılması üçün bütün növ skeletlərlə tanışlıq
 •  Arxa fonun və kamera hərəkətlərinin yaradılması
 •  Pəncərə və qat parametrləri ilə tanışlıq
 • Musiqi və dialqların hərəkəti tənzimləmək və dodaq sinxronizasiyası məqsədilə istifadə olunması
 •  Qat parametrləri ilə tanışlıq və pozisiya animasiyası
 •  Fiziki hərəkətlərin yaradılması
 • Morph ilə tanışlıq və hərəkətin yaradılması
 • Giriş və çıxış üçün ümumi proqram təminatı qaydaları ilə tanışlıq və formatlama
 • Vizual və xüsusi effektlərin yaradılması üçün proqram təminatı xüsusiyyətləri ilə tanışlıq
 • Ssenari və kodlaşdırma xüsusiyyətləri ilə tanışlıq
 • Qısa hekayə planı yaratmaq üçün praktik tapşırıqlar
anime studio müəllimləri

Hekayə paneli dizaynı(nəzəri):

 • Film redaktəsinə giriş və onun tərifləri; film redaktə növləri. Film istehsalının mərhələləri və onun Hekayə Paneli ilə əlaqəsiKamera, obraz hərəkətləri və səhnələmə (çərçivəyə giriş və çıxış)
 • Görüntü effektləri (solğunluq, yox olma və s.). Davamlılığın tərifi
 • senari baxışı və çəkilişin qiymətləndirilməsi
 • Yer (çəkiliş) və obraz və aktyorların müəyyənləşdirilməsi, tələb olunan xüsusi əlamətlərin, musiqi effektlərinin, nitq və dialoqların hekayə panelində istifadəsi
 • Dekupaj və fasad seqmentasiyası, fasad ölçümü, görüntü bucaqlarl, aktyor və kamera hərəkəti, görüntü ardıcıllığında görüntü effektləri
 • Hekayə panelinin hazırlanması və quraşdırlması; onun konsepsiyası
 • Hekayə panelinin növləri (konseptual, final və istehsal), reel story və anamorfik tanıma
 • Seçilmiş bir neçə filmin hekayə panelinin analizi
 • Qısa film ssenarisi əsasında ilkin hekayə paneli hazırlanması tapşırığı
Hekayə paneli dizaynı müəllimləri