BƏSTƏKAR AYDIN ƏZİMOVUN “LA MAKAM”ADLI ƏSƏRİNDƏ MUĞAM TƏFƏKKÜRÜ İLƏ MÜASIR BƏSTƏKARLIQ TEXNOLOGİYASININ KƏSİŞƏN ASPEKTLƏRİ

By |2019-12-29T13:19:33+04:00Sentyabr 22nd, 2019|NEWS &UPDATES|

Fortepiano musiqisinin inkişaf  tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, XX [...]

BƏSTƏKAR AYDIN ƏZİMOVUN “LA MAKAM”ADLI ƏSƏRİNDƏ MUĞAM TƏFƏKKÜRÜ İLƏ MÜASIR BƏSTƏKARLIQ TEXNOLOGİYASININ KƏSİŞƏN ASPEKTLƏRİ üçün şərhlər bağlıdır